+420 608 229 863
redakce@csze.cz

Konference ČK CIRED 2021

Konference ČK CIRED 2021

O konferenci

 

Konference ČK CIRED 2021 se bude konat 9. – 10.11.2021 v prostorech hotelu Dvořák – Kotnov v Táboře.

Všeobecné informační a organizační pokyny ke Konferenci CK CIRED 2021

Přihláška na konferenci CK CIRED 2021

CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních sítích, která v dvouletých intervalech seznamuje s nejnovějšími poznatky z této oblasti techniky. Již tradičně se zabývá silovými zařízeními do napětí 110 kV, plánováním rozvoje distribučních sítí, řídicími systémy, ochranami a dalšími zařízeními dispečerské řídící techniky včetně SW, otázkami kvality elektrické energie, elektromagnetické kompatibility a průmyslovou energetikou včetně kogenerace, rozptýlenou výrobou a problematikou vztahující se k liberalizaci trhu a obchodu s elektřinou.

Tato národní konference organizovaná Českým komitétem CIRED seznamuje s významnými výsledky činnosti členů pracovních skupin Českého komitétu CIRED i dalších odborníků v této oblasti.

Je určena především pro pracovníky energetických podniků, výzkumných ústavů, projektanty, provozovatele energetických zařízení v průmyslu, pedagogy i posluchače vysokých škol a v neposlední řadě i výrobce a dodavatele zařízení pro distribuci elektrické energie.

Zároveň s konferencí bude probíhat prezentace tuzemských i zahraničních firem, které se podílejí na trhu české a slovenské energetiky.

Červen 2024
Září 2024
Říjen 2024
Leden 2025
Nebyla nalezena žádná událost!